Генерална дискусија

Почетна Форум Фармата како бизнис Генерална дискусија

 • petar andonov
  Participant

  ПРЕПОРАКИ ДО НОСИТЕЛИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

  А. при започнувањето со нов бизнис – да водат сметка за сите фази низ кои треба да помине еден бизнис при своето формирање;

  Б. при барањето извори на финансирање – да се информираат со детално истражување кои извори на финансирање им се достапни,

  В. да направат потесен избор на оние извори за кои би имале најголема можност според тоа во кој сектор дејствуваат,

  Г. да вложат напор да ги исполнат сите услови потребни за аплицирање што ги бараат институциите што ги нудат финансиите и

  Д. да бидат похрабри и поодлучни при поднесувањето на што поголем број апликации.

  ПРЕПОРАКИ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ШТО ГИ НУДАТ ФИНАНСИИТЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ СЕКТОР

  А. поголема достапност на финансирање во земјоделските бизниси,

  Б. поголемо промовирање на своите услуги и понуди пред земјоделските стопанства.

  В. соработка со советодавната служба – АПРЗ при информирањето на земјоделците за прибирање и подготвување на соодветна документација за кредитирањето.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

© 2020 Odikon Consultants