Градежни дозволи за бизнис потреби

Почетна Форум Просторни и инфраструктурни планови и потреби Градежни дозволи за бизнис потреби

  • This topic is empty.
  • Какви се состојбите со добивањето на градежна дозвола во руралните средини кога за нив не постои детален урбанистички план? Ајде да ги дискутираме постапките, времето на траење и трошокот поврзан со сето тоа?

    Јас сметам дека секоја општина мора да стори максимум ваквите барања да бидат итни, а трошоците субвенционирани. Дали за ова има соодветна свест кај властите? Ако ја има што ги кочи промените?

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

© 2020 Odikon Consultants