Рурална и комунална инфраструктура

Почетна Форум Просторни и инфраструктурни планови и потреби Рурална и комунална инфраструктура

  • This topic is empty.
  • Ајде најпрвин да ги зборуваме за наводнувањето на полињата во Пелагонија? Каква е ситуацијата со постоечката јавна инфраструктура? Каде таа недостига?

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

© 2020 Odikon Consultants