Што очекуваат младите?

Почетна Форум Од град во село, на печалба Што очекуваат младите?

  • This topic is empty.
  • Луѓето кои ги познавам можам да ги поделам во две групи:

    ОНИЕ КОИ ЗНААТ СЕ за тоа што очекуваат младите, па затоа не ни прашуваат и

    ОНИЕ КОИ НЕ ЗНААТ кои се очекувањата на младите, но знаат што им е потребно. И овие последниве не прашуваат.

    Јас Ве прашувам, како да дознаеме што би очекувале младите на кои сакаме да им направиме пристојна понуда да останат во земјава и да градат кариера во рурална средина

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

© 2020 Odikon Consultants